Produkter

Produktsortiment

SvePlantInfoTM abonnemang på texter och bilder
SvePlantInfoTM abonnemang på bilder för egen hemsida
Annonsering på SvePlantInfoTM
SvePlantInfoTM abonnemang på förrådslistor
1. SvePlantInfoTM abonnemang på texter och bilder

SvePlantInfoTM är en växtdatabas bestående av ca 12 000 vedartade växter och 7 000 perenner. I databasen ingår vetenskapligt och svenskt namn, streckkoder, växtbeskrivningar samt en hel del bilder.

SvePlantInfoTM kan användas av alla som studerar eller arbetar i den gröna sektorn eller som är intresserade av denna. SvePlantInfoTM kan användas av studenter, producenter, anläggare, växtförsäljare, rådgivare, journalister, konsumenter m.fl.

Namnen i SvePlantInfoTM är uppdaterade enligt ny europeisk namnstandard, ICNCP, (International Code of Nomenclature of Cultivated Plants) och enligt SKUD (Svensk Kulturväxtdatabas). ENA-listan som upprättats enligt ny namnstandard blev klar 2005 och kommer att vara oförändrad i fem år. SKUD-listan förändras kontinuerligt och vi har valt att följa SKUD-listan som var aktuell 2005-10-15 . Hittills har endast namn på vedartade växter uppdaterats i ENA/SKUD-listorna, men i framtiden kommer även perennerna att gås igenom enligt ny namnstandard. Då kommer naturligtvis namnen i SvePlantInfoTM att uppdateras därefter.

Växtbeskrivningarna är genomgångna och kontrollerade av professionella inom plantskolebranschen.

Databasen med namn, bilder och växtbeskrivningar i SvePlantInfoTM uppdateras kontinuerligt, varför vi erbjuder abonnemang på denna. Förutom tillgång till hemsidan med login, så erhåller man en CD med växtdatabasen vilken kan läsas in i något administrativt system alternativt etikettsystem. Vårt samarbete med EG A/S Brandsoft innebär att SvePlantInfoTM är direkt anpassat till Plantsoft parti-, kassa- respektive labelsystem. Ett abonnemang på SvePlantInfoTM ger rättigheten till att använda innehållet för att skriva ut etiketter och skyltbilder.

Den årliga abonnemangskostnaden är 8 000 SEK.

2. SvePlantInfoTM abonnemang på bilder för egen hemsida

SvePlantInfoTM är en växtdatabas bestående av ca 11 500 vedartade växter och 6 000 perenner. Vi kan erbjuda er som har egen hemsida ett abonnemang på bilderna i SvePlantInfoTM för bruk på den egna hemsidan.

Växtdatabasen med bilder utökas ständigt. Nya artiklar läggs till efterhand och databasen utökas med fler bilder och växtbeskrivningar kontinuerligt. Ett abonnemang på databasen med bilder för den egna hemsidan är ett bra sätt att snabbt få tillgång till många vackra bilder på växter.

Den årliga abonnemangskostnaden är 8 000 SEK.

3. Annonsering på SvePlantInfoTM

Vill du komma i kontakt med den gröna sektorn på ett effektivt sätt? Annonsera med hjälp av en banner/annons på förstasidan på SvePlantInfoTM!

Nu kan vi erbjuda leverantörer, grossister, intresseorganisationer och andra i branschen att på ett fördelaktigt sätt annonsera och nå små såväl som stora producenter, detaljister, personal, studenter, journalister, konsumenter m.m. inom den gröna sektorn. Annonsera på SvePlantInfosTM förstasida med en länk till er egen hemsida!

Kontakta Åsa Bellner på Sveplant AB (tel: 0346-515 90, info@sveplant.se) för mer information och priser.

4. SvePlantInfoTM abonnemang på förrådslistor

Vill du visa ditt förråd för kollegor och kunder så kan du abonnera på SvePlantInfoTM abonnemang på förrådslistor! Det är en unik möjlighet att snabbt och effektivt hålla dina nuvarande och potentiella kunder informerade om ditt förråd. Här kan även ett samlat utbud för producenterna visas.

Detta abonnemang erbjuds producenter av plantskoleväxter och perenner. Förrådslistorna kan uppdateras hur ofta som helst, och sker antingen genom att man upprättar och sänder en fil.

Kontakta Åsa Bellner på Sveplant AB (tel: 0346-515 90, info@sveplant.se) för mer information och priser.

Kontakt
Sveplant AB
Berg 710
311 96 Heberg
Sverige

Tel 0346-515 90

info@sveplant.se