Välkommen till SvePlantInfo!

SvePlantInfo® är en växtdatabas med namn, växtbeskrivningar och bilder på en stor mängd träd, buskar och perenner. Namnen är uppdaterade enligt ny europeisk namnstandard och SKUD (se mer under Produkter). Perennerna är uppdaterade enligt Perennagruppens VemOdlarVad-register. SvePlantInfo utökas kontinuerligt med namn, bilder, beskrivningar m.m.

Fler bilder och växter på väg!

Just nu arbetar vi på att få in fler fina bilder och växter som hittills saknats. SvePlantInfo® innehåller drygt 6 600 bilder och fler är på väg in. Vi arbetar också med att utöka antalet växtbeskrivningar. Nya växter läggs in när våra abonnenter meddelat att de saknar en särskild växt.

Sveplant har ingen växtförsäljning

Vi får många förfrågningar om vi har olika växter. Sveplant har ingen växtförsäljning och hänvisar alla sådana frågor till välsorterade trädgårdsbutiker.